Del 31 de maig al 7 de juny.

Sessions presencials:

Terres de l'Ebre 7 de juny

        Girona 14 de juny

Del 3 al 19 de juny.

Sessions presencials:

Tarragona 18 de juny

Lleida 20 de juny

Del 10 al 14 de juny. Sessió presencial: 14 de juny