3 de febrer al 3 de març.

Sessió per videoconferència el 26 de febrer, de 10.00 a 13.00 h

 Del 24 de febrer al 24 de març.

Sessions per videoconferència: el 4 i 18 de març, de 15:30 a 17:30