Del 16 de maig al 6 de juny

Sessions presencials: 24 i 31 de maig, de 16 a 20 hores